Thunderbird

Thunderbird 60 Издаден

Thunderbird, един от най-добрите имейл клиенти с отворен код, се актуализира днес. Новата версия 60 е тук. Нека да видим какво е новото в тази версия.

Излезе Thunderbird 38.0.1

Thunderbird, един от най-добрите имейл клиенти с отворен код, се актуализира наскоро. Новата версия е 38.0.1 и бих искал да споделя с вас новостите в тази версия.

Thunderbird 60 Издаден

Thunderbird, един от най-добрите имейл клиенти с отворен код, се актуализира днес. Новата версия 60 е тук. Нека видим какво е новото в тази версия.