Android, Google

Дните на Google Play Music свършиха, тя ще бъде заменена от YouTube Music

Google обяви, че компанията окончателно прекратява приложението и услугата Play Music. Потребителите вече няма да могат да купуват нова музика и се съветват да прехвърлят библиотеката си в YouTube Music, нова услуга, която Google активно популяризира. Официалното съобщение е направено в блога на YouTube Music с